čeština english
Ochrannépracovní pomůcky Hygienicképotřeby Hotelovévybavení Kancelářsképotřeby Reklamnípředměty

NORMY PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH

postroj

SPRÁVNÝ VÝBĚR OOPP PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH ZARUČUJE ADEKVÁTNÍ BEZPEČNOST

Správný výběr výrobků pro ochranu při práci ve výškách umožní adekvátní  ochranu a bezpečnost. Existuje několik druhů výrobků v oblasi ochrany při práci ve výškách, které jsou adaptovatelné pro rozdílné rizika a požadovanou ochranu. Na tyto výrobky (postroj, brzdící zařízení na laně, zařízení na udržení pracovní pozice, tlumiče pádu, samonavíjecí brzdící zařízení, příslušenství) se vztahuje směrnice 89/686/CEE a evropská norma o OOPP.

HARMONIZOVANÉ EVROPSKÉ NORMY

Na všechny ochranné pomůcky proti pádu z výšky se vztahují evropské normy.

VŠEOBECNÉ NORMY

• EN363  Zařízení na ochranu při práci ve výškách

Soubor vzájemně spojených prostředků na ochranu proti pádu z výšky, určených k zastavení pádu.Zachycovací systém musí obsahovat minimálně bezpečnostní postroj a zachycovač pádu.

• EN364  Zkušební metody

Popisuje různé zkušební metody pro jednotlivé OOPP proti pádu z výšky, jakož i zkušební zařízení.

• EN365  Všeobecné požadavky na návody k použití a na značení

Popis značení, které musí být uvedeno na OOPP proti pádu z výšky a informací, jež musí obsahovat návody k použití.

SPECIFICKÉ NORMY

• EN361  Bezpečnostní postroje

Ochranné prostředky určené k zachycení pádu. Bezpečnostní postroj se může skládat z popruhů, spon a z dalších prvků, které jsou správně upraveny a seřízeny na těle osoby, jíž poskytují ochranu proti pádu a následně ji zadržují.

• EN353-1 + CNB VG11.073  Pohyblivé zachycovače pádu pevného zajišťovacího vedení

Systém složený z pohyblivého zachycovače pádu s funkcí automatického zablokování na pevném kotvícím vedení (kolejnice,lano...) Součástí výrobku může být i absorbér energie.

• EN353-2  Pohyblivé zachycovače pádu na flexibilním laně

Systém složený z pohyblivého zachycovače pádu s funkcí automatického zablokování, flexibilního lana (ocelové lano, syntetické lano). Součástí zařízení může být absorbér energie.

• EN355  Tlumiče pádu

Prvky systému pro ochranu proti pádu, které zaručují bezpečné zastavení pádu z výšky omezením silového působení při dopadu. UPOZORNĚNÍ: Připojí-li se k tlumiči absorbér energie, nesmí celková délka zařízení přesáhnout 2m.

• EN355  Samonavíjecí zachycovače pádu

Zachycovače pádu se samočinným zajištěním  a samočinným zatahováním spojovacího prostředku. Mohou mít vestavěný tlumič pádu.

•  EN362  Spojovací elementy

Spojovací prvek nebo komponent, kterým může být karabina nebo hák.

•  EN354  Lano

Spojovací prvky nebo komponenty. Spojovacím prostředkem může být lano ze syntetických vláken nebo kovové lano, popruh nebo řetěz. Maximální délka činí 2m.UPOZORNĚNÍ: Spojovací prostředek bez tlumiče pádu nesmí být použit jako ochranný prostředek proti pádu. 

•  EN358  Pracovní polohovací systém

Pracovní polohovací systém sestává z komponentů (polohovacích pásů a spojovacích prostředků), které jsou vzájemně pospojovány a tvoří komplexní ochranný prostředek.

• EN813  Sedací postroje

• EN1891  Lana s opláštěným jádrem s nízkým koeficientem elongácie (statická lana)

• EN12841  Lanové systémy

   Lano na pracovnáí polohování.

• EN1496 Záchranné systémy

   Záchranná zdvihací zařízení.

• EN567  Horolezecká výstroj - Lanové blokanty.

   Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.

• EN341  Prostředky ochrany osob proti pádu

   Slaňovací zařízení pro záchranu.

• EN795 : 1996  Kotvicí zařízení

    Prvek, ke kterému lze připojit osobní ochranný prostředek.(Norma se vyvíjí.)

TŘÍDA A1     NEJEDNÁ SE o OOPP 

Sestava z kotvících bodů, určených k upevnění na svislých,vodorovných nebo nakloněných plochách (zdi,sloupy, nosníky).

TŘÍDA A2      NEJEDNÁ SE o OOPP

Sestava z kotvících bodů, určených k upevnění na šikmých střechách.

TŘÍDA B        OOPP

Sestava z dočasných kotvících zařízení s možností přemístění.

TŘÍDA C         NEJEDNÁ SE o OOPP

Sestava z kotvících zařízení vybavených ve vodorovném směru pružným zajišťovacím vedením typu „záchranné lano″. Maximální povolený úhel sklonu je 15°

TŘÍDA D       NEJEDNÁ SE o OOPP

Sestava z kotvících zařízení vybavených ve vodorovném směru pevným zajišťovacím vedením.

TŘÍDA E        OOPP

Sestava z kotvících prvků pro stálé zatížení pro použití na vodorovných plochách. Max.povolený úhel sklonu je 5°

 

DALŠÍ NORMY

• EN1498   ZÁCHRANNÉ SMYČKY

Směrnice 94/9/CE pro strojní zařízení určená k použití v prostředcích s nebezpečím výbuchu

• EN13463-1  NEELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ  PRO PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU

Základní metrody a požadavky ( analýza rizik).

•  EN13463-5  NEELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU

Ochrana bezpečnou konstrukcí ″c″. Tato norma se týká těchto základních mechanických prvků: kloubové spoje, ložiska, ozubená soukolí, řemeny, pohonné řetězy, brzdy, spojky, pásy dopravníků. Definuje požadavky pro jejich konstrukci a pokyny k jejich údržbě.Stanovuje požadavky a požadované zkoušky podle typu dané komponenty.

 

 

Zpět na seznam článků

CZK/EUR 26,03 0,00 CZK/PLN 5,75 0,00 CZK/USD 21,86 0,00 CZK/GBP 30,08 0,00
 • DUPONT 68.10
 • 3M 141.14
 • PROCTER&GAMBLE 82.75
 • HONEYWELL 91.97
 • SVENSKA CELUOZA 188.90
 • DELTA PLUS 43.69
 • ANSELL 16.61
 • COLGATE-PALMOLIVE 66.73
 • RECKITT BENCISER 83.80
 • TEN CATE 20.56
 • UNILEVER 42.55
 • KIMBERLY CLARK 105.12
 • ECOLAB 114.60

LUKSÍK-PROMEX s.r.o.
Palackého 853, Veltrusy 277 46

Promex © 2021 © redakční systém Kompletweb, © design Neofema, s.r.o.